De vele fijne meezing avonden die ik al jaren bij de Amsterdamse Meezingers mocht meemaken hebben mij mede geïnspireerd om in Utrecht

 DE UTRECHTSE MEEZINGERIJ op te richten.

Info Amsterdamse Meezingers, https://www.demeezingers.com

13 september 2019 café De II Prinsen, feest ter gelgenheid van 25 jaar Meezingers Amsterdam